O nás

SK16_2501e_v3-certificate

O nás

Od svojho vzniku ponúkame naším zákazníkom z rôznych výrobných a priemyselných odvetví vysokokvalitné druhy obalových materiálov. Orientujeme sa predovšetkým na PP, PE, PA, EPE materiály a ich modifikáciu pri výrobe fólií a sáčkov.

Úzka spolupráca pri návrhu, výrobe a dodávkach produktov nám umožňuje v maximálnej miere prispôsobovať naše produkty a služby požiadavkám našich zákazníkov. Táto variabilita produktov nám pomáha obsiahnúť široké spektrum klientov od priemyselných výrobcov, cez potravinársky priemysel až po segment služieb.

V rámci zvyšovania kvality a spokojnosti zákazníka bola firma certifikovaná normou ISO 9001:2015. Certifikát nás zaväzuje zabebzpečovať svoje služby, servis a tovar normou požadovanej kvality.

Pri dodávkach tovarov nezabúdame na environmentálny aspekt a dopady ponúkaných produktov na životné prostredie. Nielen pri vývoji a dodávkach naších riešení, ale aj optimalizáciou procesov recyklácie plastového odpadu vznikajúceho u naších partnerov sa snažíme o znižovanie dopadov týchto produktov na životné prostredie. Vytváranie sieti partnerov nám umožňuje efektívnejšie využívanie zdrojov čím prispievame k znižovaniu finančnej a energickej nákladovosti jednotlivých procesov.

Naša vízia

Poskytnúť našim partnerom vhodné riešenia znižujúce nákladovosť a dopady na životné prostredie a súčasne zvyšujúce effektívnosť procesov a ich profitabilitu.

Naše ciele

Neustále napĺňanie očakávaní našich zákazníkov je cestou k úspechu a rozvoja našej spoločnosti. Nielen dodávané produkty, ale aj neustále zlepšovanie služieb nám umožňuje kontinuálny rast. A práve rast našej spoločnosti je prvoradím kritériom pre zabezpečenie dlhodobej  existencie.

Spoločne tak vytvárame hodnoty prospešné pre nás, našich zamestnancov, dodávateľov, zákazníkov, naše okolie a žitvotné prostredie.

Materiály a ich modifikáciu pri výrobe fólií a sáčkov

Orientujeme sa predovšetkým na

PE
PA
PP
EPE