Prieťažné fólie

STRETCH FÓLIA

Výrobné možnosti

Strečové fólie sa používajú na balenie a fixáciu baleného a prepravovaného tovaru.ECO-stretch fólie sa vyznačujú vlastnostami prispievajúce k zvyšovaniu efektívnosti procesu balenia a úspore Vasich prevadzkových nákladov.

    Jednou z podstatných výhod týchto folií je jednoduchá aplikácia, tak pre strojné, ako aj pre ručné balenie. ECO-Stretch fólie nevyžadujú predpínanie a tým šetria čas ovinu aj množstvo použitej fólie. Po ovine dochadza k kontrolovanému zmršteniu fólie a fixácii obaleného tovaru.

         EcoStretch folia svojimi výnimočnými vlastnosťami prispieva k znižovaniu nákladovosti pri balení tovarov, znižovaniu frekvencie objednávania tohto druhu obalového materiálu, znižovaniu skladovej nákladovosti a v neposladnom rade prispieva k redukcii odpadovosti  a tým napomáha k znižovaniu dopadov plastového odpadu na životné prostredie.

Fólia je dodávaná tak pre strojnú, ako aj pre ručnú aplikáciu.

Výhody ECO Stretch fólie

  1. Znižovanie nákladovosti balnenia
  2. Znižovanie frekvencie objednávania
  3. Znižovanie nákladov na skladovanie
  4. Menej odpadu
  5. Nižšie poplatky do rec. fondu
ECO-Stretch
Šírka: 430 mm
Hrúbka:  od 7 my. do 10 my. .
Návin:    600 m do 4200 m.
Stretch folia: ručná, strojová.
Šírka: 500 mm.
Hrúbka: od 8 my. do 32 my. .
Návin: 600 m do 4200 m.