Služby

Poradenské činnosti

Farma-ekonomické poradenstvo

Farmako-ekonomický rozbor podľa požiadaviek  vyplývajúcich zo Zákona č. 363/2011 (par. 30 a 32). Spracovanie rozboru podľa Metodickej pomôcky k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č343/2008 Z. z. o pordobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku.

Garant:

doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD, MBA

Doterajšie projekty a skúsenosti:

FE projekty pre farmaceutické firmy:

4 originalne ziadosti pre nove produkty: 2 ukoncene uspesnou kategorizaciou, 2 v sucasnosti v priprave

viac ako 25 domacich a zahranicnych publikacii z oblasti farmakoekonomiky

Publikacie a citacie:

PUBLIKÁCIE SPOLU: 150

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (20)

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (22)

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (48)

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3 )

AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (27)

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (14)

AFK Postery zo zahraničných konferencií (7)

BCI Skriptá a učebné texty (4)

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (3)

CITACIE (100):

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (62)

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (18)

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (20)

Poradenstvo strategických vstupov

Identifikovanie zdrojov obalových materiálov v strednej a východnej Európe

Zefektívňovanie dodávateľských reťazcov

Monitorovanie a identifikácia hrozieb na trhu

Kontinuálna redukcia nákladovosti vstupov

Identifikácia, implementácia a posudzovanie vhodných dodávateľov strategických vstupov

Využívnanie analytických metód a postupov pri hodnotení dodávateľov

Návrh a realizácia nákupných stratégíí

Vytváranie sietí dodávateľ - výroba - odberateľ